kompjuter Foto: pixabay
Srbija

Osmaci od sledeće godine dobijaju zdravstveno vaspitanje, programske jezike, digitalnu pismenost...

Izvor: 
Blic Pon, 05/08/2019 - 18:24Budući osmaci će, umesto tehničkog i informatičkog obrazovanja, imati predmete tehnika i tehnologija i informatika i računarstvo, dok će nastava fizičkog vaspitanja biti dopunjena zdravstvenim vaspitanjem.

Kako piše Blic, u sklopu predmeta tehnika i tehnologija đaci će izučavati životno i radno okruženje (elektrotehniku, električne instalacije, štednju energiju...), saobraćaj i osnove telekomunikacija, tehničku i digitalnu pismenost, resurse i proizvodnju, te konstruktorsko modelovanje električnih mašina, robota.

 
U okviru informatike i računarstva, učiće rad sa tabelarnim proračunima, primenu formula u statistici, izradu grafikona, zaštitu ličnih podataka, ali i programske jezike. Osim toga, u školskom programu je i kreiranje onlajn upitnika, programiranje uređaja, izrade projektnih zadataka, rad sa open source podacima.
 
U Ministarstvu prosvete navode da je cilj ovog predmeta da kod đaka razviju tehničko-tehnološku pismenost, ali i da izgrade odgovoran odnos prema radu i proizvodnji, životnom i radnom okruženju...
 
Godišnje bi trebalo da imaju 68 časova tehnike i tehnologije, te 34 časa informatika i računarstva.
 
Nastavnici kažu da će im biti olakšan rad sa decom, jer se radi o đacima koji su prvi imali informatiku kao obavezan predmet. Međutim, dodaju da bi najveći problem mogao da bude nedovoljno opremljeni tehnički kabineti. Kako navode, serveri često rade sporo, određeni broj računara nekada ne radi, a često ih servisiraju nastavnici informatike. 
 
Osmaci će od sledeće godine dobiti i nastavu iz zdravstvene kulture, uz nastavu fizičkog vaspitanja. Programom je, osim atletike, gimnastike i sportova, uvedeno i učenje o prevenciji nasilja u sportu, rešavanje konflikata, značaj i uloga fizičkog vežbanja za profesionalna zanimanja u sportu, obrazovanju, vojsci. Takođe, đaci će učiti kako vežbe utiču na organizam, kakav je značaj pravilne ishrane, koliko su štetni energetski napici, duvan i alkohol, kao i da ukažu prvu pomoć.
 
 MarketingNajnovije vesti