Vulin obilazi podoficire Foto: MInistarstvo odbrane
Srbija

PANČEVO: Vulin obišao polaznike Centra za obuku i usavršavanje podoficira „Milunka Savić“

Izvor: 
MOD Uto, 28/07/2020 - 19:22Fotografije: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Milunka Savić“ u Pančevu polaznike Liderskog kursa i Osnovnog kursa za podoficire i prisustvovao segmentima obuke koja ima za cilj unapređenje njihovih postojećih i sticanje novih opštevojnih i vojnostručnih znanja.

Nakon obilaska ministar Vulin je rekao da se svi pripadnici Vojske Srbije, bez obzira na dužnost i čin, uvek usavršavaju i osposobljavanju, kao i da je to njhova obaveza za vreme boravka u vojsci.

  - Svako ko je pripadnik Vojske Srbije zna da će mu biti omogućeno usavršavanje, da napreduje, da svojom vrednosti obezbedi sebi bolji položaj i više mesto u Vojsci Srbije. Podoficiri su kičma vojske. Bez dobro obučenog podoficira nema ni dobrog vojnika niti oficir ima kome da prenese važne i odgovorne dužnosti koje podoficiri obavljaju.

  Ministar Vulin poručuje da su polaznici Liderskog kursa oni pripadnici Vojske Srbije koji su se u svojim jedinicama istakli zato što su po nečemu izuzetni, vredni, zato što se od njih puno očekuje i zato što Vojska Srbije želi da ulaže u njih.   - Podoficiri ostaju u Vojsci Srbije do penzije. Podoficir je taj koji vojsku čini efikasnom, sposobnom da se nosi sa svim izazovima. Ovde dobijaju veoma dobro obrazovanje. Ovde uče mnogo i kada se vrate u svoje jedinice preuzimaju veoma odgovorne dužnosti i zadatke. Svako ko dođe u Vojsku Srbije treba da zna da će mu biti omogućeno da samo zahvaljujući svojoj vrednosti, upornosti i vrednoći može da napreduje, da u svakom smislu menja svoj položaj na bolje – naglasio je ministar Vulin.

  Prema rečima komandanta Centra, potpukovnika Saše Puača, danas je predstavljena realizacija dva kursa u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Milunka Savić“ u Pančevu.

  - Reč je o Liderskom kursu, prvoj nedelji i to je početni kurs obuke kandidata za podoficire. Namenjen je za obuku lica koja će biti zamenici komandirima odeljenja i ekvivalentu tim dužnostima, odnosno, podoficirima na početnim dužnostima. Osnovni kurs za podoficire, treća nedelja, prvi modul realizuje se, takođe, u ovoj jedinici, a specijalistički modul u centrima za specijalističku obuku. On je namenjen za obuku kandidata za podoficire, koji su završili liderske kurseve i obuku za početne formacijske dužnosti – ekvivalent komandira odeljenja – naglasio je potpukovnik Puač.

Obuku, kako je istakao, pohađa oko 200 slušalaca na kursevima, koji se odvijaju u skladu sa programima, a imajući u vidu aktuelnu situaciju, maksimalno su ispoštovane mere u vezi sa sprečavanjem širenja virusa Kovid-19.

  - Ova dva kursa su težišni u ovoj godini, tako da bi trebalo kroz 15. i 16. klasu, da do kraja godine u vojsku uđe oko 200 podoficira na početne dužnosti. Kroz dva liderska kursa, ovaj koji je u toku i koji ćemo završiti do kraja godine, imaćemo dovoljno lica koji će biti kandidati sledeće godine, tako da će sistem i sledeće godine dobiti 200 podoficira – istakao je komandant Centra, dodajući da kvalitet polaznika zavisi od jedinice, do jedinice, jer polaznici dolaze sa različitim predznanjem, a liderski kurs ima funkciju da se svi izjednače u znanju kako bi mogli da prate Osnovni kurs za podoficire. 

  Iako je kurs tek počeo, mlađi vodnik Miloš Zdravković iz 63. padobranske brigade ističe da osim tema sa kojima se već susretao u svom poslu, ima priliku da nauči nešto sasvim novo.

  - Instruktori su uvek tu za nas, kada imamo neke probleme i nejasnoće prilikom učenja. Do sada smo prošli neke teme koje smo imali prilike da radimo na poslu, s tim što smo naučili i neke nove stvari. Zadovoljan sam ovim kursom, instruktorima i ljudstvom koje se ovde nalazi – rekao je mlađi vodnik Zdravković.

Među polaznicima Liderskog kursa je i desetar Miša Obradov iz 93. ronilačke čete Rečne flotile, koji je u Vojsci Srbije od 2012. godine.

  - Zahvalan sam svojim pretpostavljenim starešinama što su me poslali na Osnovni kurs za podoficire. Zadovoljan sam realizacijom kursa. Starešine nam prenose svoje stručno znanje i smatram da ćemo mi to znanje uspešno usvojiti – istakao je desetar Obradov, dodajući da je organizacija rada odlična.

  Za osam nedelja, koliko Liderski kurs traje, polaznici se osposobljavaju da pravilno, sigurno i efikasno komanduju grupom, poslugom, posadom, timom u svim borbenim uslovima i da izvršavaju zadatke iz nadležnosti komandira odeljenja u miru i ratu. Taj kurs sastoji se iz različitih oblasti, u okviru kojih su predmeti poput liderstva, poznavanja opšte-vojnih propisa, strojeve obuke, vojne topografije, taktičke obuke, vatrene i fizičke obuke.

 

 

Osnovni kurs za podoficire traje 26 sedmica i obuhvata zajednički i specijalistički modul, nakon čega sledi stažiranje na početnim dužnostima roda ili službe u jedinicama Vojske Srbije.

 
MarketingNajnovije vesti