Foto: flickr

Srbija

Počelo je: Da li ste se već prijavili za pomoć od 60 evra?

Izvor: 
B92 Sre, 28/04/2021 - 01:27Prijava građana za novčanu pomoć u iznosu od 60 evra počela je u ponoć.

Ovaj vid finansijske podrške deo je trećeg paketa pomoći države u borbi protiv aktuelne pandemije.

Prošlog petka na snagu je stupio Zakon o Privremenom registru punoletnih državljana Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije kovid 19, a kojim je određeno ko može da računa na pomenuti iznos. U nastavku pročitajte sve o prijavi i isplati novca.

Ko ima pravo na 60 evra pomoći?

Pravo na novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra, odnosno dva puta po 30 evra, imaju svi punoletni državljani Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu na dan 23. aprila odnosno na dan stupanja zakona na snagu.

Šta je sa onima koji će postati punoletni u međuvremenu?

Kako je prošlog meseca objasnio ministar finansija Siniša Mali gostujući na Televiziji Prva, prijavljivanje traje do maja - dakle, ko napuni 18 godina između maja i novembra - ne može da se prijavi.

Ko treba da se prijavi za pomoć i kako?

Više puta je naglašeno da penzioneri, zatim korisnici socijalne pomoći, kao i lica u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ne treba da se prijavljuju za pomoć. Njima će pomoć biti isplaćena bez podnošenja prijave.

Gorenavedeni zakon stvari definiše na sledeći način:

Korisnik penzije je punoletni državljanin Republike Srbije koji na dan stupanja na snagu ovog zakona prima starosnu, porodičnu, invalidsku penziju ili privremenu naknadu – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidna deca – korisnici privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, i nalazi se u isplatnoj bazi Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu penzija na dan stupanja na snagu ovog zakona, čija isplata se vrši u maju i kome se isplata vrši na teritoriji Republike Srbije;

Primalac novčane socijalne pomoći je punoletni državljanin Republike Srbije koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ostvaruje novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita;

Lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija je fizičko lice koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona punoletno, koje je državljanin Republike Srbije i nad kojim se na dan stupanja na snagu ovog zakona sprovodi mera pritvora, kazna zatvora ili druga krivična sankcija u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Svi ostali punoletni građani koji imaju pomenutu važeću ličnu kartu i prijavljeno prebivalište u Srbijii od ponoći mogu da se prijave preko sajta Uprave za trezor.

Prijavljivanje će izgledati isto kao i prošle godine kada su se građani prijavljivali za pomoć od 100 evra. Dakle, na sajtu Uprave za trezor treba da prvo kliknu na polje Podnošenje prijave, upišu broj lične karte i banku kod koje imaju otvoren račun.

Od 5. maja počeće prijavljivanje i putem kol-centra, s tim što će broj telefona biti naknadno objavljen, a prijavljivanje će trajati do 15. maja.

Za pomoć od 30+30 evra, građani će se prijavljivati samo jednom, a isplata će biti realizovana dva puta, u maju i novembru.

Šta ako nemate otvoren račun ni u jednoj banci?

Građani koji nemaju otvoren račun ni u jednoj banci, treba da u padajućem meniju kliknu na banku preko koje bi želeli da im se isplate pare i u njoj će im biti i otvoren račun. Ne postoji mogućnost da se jednokratna pomoć uplati na račun drugog lica.

"U slučaju da punoletni državljanin Republike Srbije nema tekući račun otvoren kod banke ili ne želi da mu se uplata izvrši u banci u kojoj ima otvoren tekući račun, Ministarstvo finansija otvara poseban namenski račun za uplatu novčane pomoći u banci koju punoletni državljanin Republike Srbije odredi prilikom prijavljivanja za uplatu novčane pomoći. Izabrana banka dužna je da otvori poseban namenski račun iz tog stava u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva Ministarstva finansija", kaže se u Zakonu.

Banka je, dodaje se, dužna da u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije sa klijentom (npr. dopisom, imejlom, SMS-om, ili u aplikaciji elektronskog bankarstva) obavesti punoletnog državljanina Republike Srbije, svog klijenta, da je na njegov tekući račun u banci izvršena uplata novčane pomoći.

Kada su penzioneri u pitanju propisano je sledeće:

"Ako korisnik penzije nema tekući račun za uplatu starosne, prevremene starosne, porodične, invalidske penzije ili privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidna deca – korisnici privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u smislu zakona kojim se uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno primalac novčane socijalne pomoći nema tekući račun za uplatu novčane socijalne pomoći u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita, Ministarstvo finansija će ovim licima otvoriti posebne namenske račune za uplatu novčane pomoći kod banke 'Banka Poštanska štedionica' a.d. Beograd".

Takođe, korisnicima porodične penzije kojima se isplata penzije za više članova vrši na tekući račun jednog člana, za ostale članove koji nemaju tekući račun Ministarstvo finansija će otvoriti posebne namenske račune za uplatu novčane pomoći kod banke "Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd.

"Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd dužna je da otvori poseban namenski račun takođe u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva Ministarstva finansija.

Namenski računi će biti otvoreni bez ikakvih troškova za građane, a nakon podizanja novca, isti će biti ugašeni.

Kako će teći isplata?

Novac će prvo i to 6. maja dobiti penzioneri, a dan kasnije pare će stići korisnicima socijalne pomoći i onima koji su na izdržavanju zatvorskih kazni.

Svi će dobiti po 30 evra u dinarskoj protivvrednosti, a drugih 30 evra sledi im u novembru, dok će penzioneri u septembru dobiti po još 50 evra.

Ostalim građanima će prvih 30 evra početi da se isplaćuje 12. maja a očekuje se da će svi novac dobiti do 20. maja, dok drugih 30 evra mogu očekivati u novembru.

Pomoć i za Srbe na Kosovu i Metohiji

Kako je najavljeno iz Ministarstva finansija Srbi, na Kosovu i Metohiji u trećoj i četvrtoj nedelji maja mogu očekivati pomoć države.

Svi oni će, uključujući i decu, dobiti po 100 evra, dok će nezaposlenima koji su stariji od 18 godina biti uplaćeno po 200 evra.

Pomoć će biti isplaćena prema evidencijama koje su sačinile komisije, u skladu sa zaključkom vlade iz marta ove godine.

Isplata će se vršiti bez prijave, na osnovu izvoda iz evidencija, počev od 1. maja, zaključno sa 31. majem. Isplata će se vršiti na namenski otvorene račune.

Nezaposlenima u Srbiji dodatnih 60 evra

Takođe, građani Srbije koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje dobiće dodatnih 60 evra jednokratne pomoći, koja će im biti isplaćivana počev od 1. juna. Novčana pomoć isplaćivaće se bez prijave lica, a novac će biti uplaćen na posebne namenske račune.

Kako su Tanjugu rekli iz Nacionalne službe za zapošljavanje, novačna pomoć od 60 evra biće isplaćena onima koji su se prijavili na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) na dan 15. aprila ove godine, dok oni prijavljeni posle tog datuma mogu da koriste druge usluge NZS, ali ne i da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć. U NSZ preciziraju da oni koji su na evidenciji NZS bili na dan 15. aprila ne treba posebno da se prijavljuju za novčanu pomoć, jer će NZS sačiniti spiskove za isplatu koja će biti realizovana preko posebnih računa koje će otvoriti Banka Poštanska štedionica.

Objašnjavaju da će tako nezaposleni moći da računaju na ukupnu novčanu pomoć od 120 evra, jer će dodatnih 60 evra dobiti kao i svi punoletni građani Srbije, a što takođe predviđa treći paket mera.

Pomoć od 60 evra je namenjena za nezaposlene na evidenciji NSZ, uključujući korisnike novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, novčane pomoći-naknade koja se isplaćuje korisnicima mera aktivne politike zapošljavanja, licima koja su nezaposlena i nalaze se u statusu privremene sprečenosti za rad, korisnicima posebne novčane naknade koji su tehnološki višak i korisnicima privremene naknade koja se isplaćuje rasljenima sa KiM.

 

 
MarketingNajnovije vesti