Foto: pexels
Srbija

Poreske olakšice za novoosnovane firme koje se bave inovacijama

Izvor: 
Politika Pon, 03/02/2020 - 10:30

Osnivači preduzeća koja obavljaju inovativnu delatnost, a koja budu otvorena posle 1. marta, biće oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na svaku zaradu do 150.000 dinara mesečno bruto u naredne tri godine od dana osnivanja. To je nova olakšica koja bi trebalo da stimuliše otvaranje i razvoj firmi koje se bave inovacijama, ali da bi osnivač takvog privrednog društva ostvario ovo pravo mora da ima najmanje pet odsto akcija ili udela u privrednom društvu i ne sme da bude povezan ni sa jednim pravnim licem, piše Politika.

Ova poreska pogodnost nadovezuje se na olakšicu koju je NALED inicirao kod Vlade Srbije još 2018, a koja je omogućila oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za novoosnovana privredna društva, preduzetnike u sistemu lične zarade i preduzetnike poljoprivrednike. Tadašnja namera nadležnih bila je da se mladi stimulišu da pokrenu svoj biznis i da im se olakša prva godina poslovanja, da se početnicima smanji finansijsko opterećenje kada posle završene škole ili fakulteta uđu u svet biznisa. Faktički, mesečno mogu da uštede minimalno desetak hiljada dinara na ime poreza i doprinosa, što mogu da ulože u opremu, jer će tako u toku godine uštedeti više od 1.000 evra.

Novi podsticaji za započinjanje poslovanja

Nova podsticajna mera, koja takođe počinje da se primenjuje od 1. marta ove godine, jeste umanjenje osnovice poreza i doprinosa od 70 odsto za zarade novonastanjenih građana. Umanjenje se ostvaruje na period od pet godina, za radna mesta za koja se traži posebno stručno obrazovanje, ukoliko je mesečna zarada veća od 145.104, odnosno 217.656 dinara za novonastanjene građane koji su 12 godina pre zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme pretežno boravili van Srbije. Druga mera oslobađanja od plaćanja dela poreza i doprinosa za PIO po osnovu zarada novozaposlenih kvalifikovanih radnika odnosi se na osobe koje su prethodno bile nezaposlene ili angažovane kao paušalci. Mera se primenjuje u periodu od tri godine: u 2020. poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja 70 odsto poreza i 100 odsto doprinosa za PIO, u 2021. oslobađa se 65 odsto poreza i 95 odsto doprinosa za PIO i u 2022. godini 60 odsto poreza i 85 odsto doprinosa za PIO.
MarketingNajnovije vesti