trudnica Foto: pixabay
Srbija

Porodilje i minimalna zarada - ko ima pravo na preračun i gde da se informiše

Izvor: 
RTS Čet, 08/07/2021 - 13:06Izmenom i dopunom zakona o porodici donete su brojne pogodnosti porodicama sa više dece. Milena Antić Janić iz Ministarstva za brigu o porodici rekla je za RTS da u delu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva svaka zaposlena žena čija naknada je utvrđena na osnovu osnovica u prethodnih osam meseci pre otpočinjanja trudničkog ili porodiljskog bolovanja manja od mimimalne zarade - imaće za vreme porodiljskog odsustva minimalnu zaradu.

Jedan od prioriteta naše zemlje je populaciona politika. Svi znamo koliko je novca potrebno kada se beba rodi i svakako je značajna stavka plata koju primaju porodilje, odnosno mame. Sve one koje su tokom prva tri meseca od porođaja imale platu manju od minimalca imaju pravo na nadohnadu do minimalne zarade. Takođe, izmenom i dopunom zakona o porodici donete su brojne pogodnosti porodicama sa više dece.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Milena Antić Janić iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju rekla je da je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom donet u julu 2002. godine, u međuvremenu je pretrpeo dve izmene - 2005. i 2009. godine, a značajne 2017. godine.

Prema njenim rečima, pored značajnih izmena osnovnog zakona, u 2018. donete su izmene i dopune zakona i Zakon iz 2017. i 2018. je počeo da sa primenjuje 1. jula 2018. godine.

"Zbog velikog broja izmena u okviru zakona, i nekih novih zakonskih rešenja došlo je do različitih reagovanja ljudi na samu primenu zakona, nekome rešenja više odgovaraju, nekome manje", rekla je ona.

Počela je da se prati primena zakona, u međuvremenu su pokrenute neke inicijative pred Ustavnim sudom da se vidi da li su neke odredbe zakona ustavne ili nisu.

"Obuhvatile su veliki broj, od način obračuna naknade zarade, od samog pokrivanja obuhvata korisnika, od gornjeg limita visine naknade zarade. Bio je čitav niz članova čije se pitanje ustavnosti pokrenulo", rekla je Janićeva.

Kaže da su u međuvremenu donete tri presude Ustavnog suda kojima su proglašene neustavnim tri stava pojedinih članova zakona, ali je za veliki broj odredaba odbijeno pitanje ustavnosti.

"Mi smo se koncetrisali na primenu zakona u praksi i sprovođenje odluka Ustavnog suda. Što se tiče naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta - to je pravo koje ostvaruju zaposlene žene - u delu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva svaka zaposlena žena čija naknada je utvrđena na osnovu osnovica u prethodnih osam meseci pre otpočinjanja trudničkog ili porodiljskog bolovanja manja od mimimalne zarade - imaće za vreme porodiljskog odsustva minimalnu zaradu", objasnila je Milena Antić Janić.

Ukazuje da je potrebno je da ima makar jednu osnovicu na osnovu koje bi se utvrdila naknada zarade da bi njena naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva bila u visini minimalne zarade.

Porodiljsko odsustvo traje 28 dana pre termina za porođaj, izuzev po nalogu lekara 45 dana do tri meseca života deteta.

Zaposlena žena za preostali period koji može trajati do godinu ili dve godine deteta ukoliko je u pitanju treće i svako naredno dete će biti u proseku osnovice, podvukla je ona.

Gde mame koje treba da dobiju nadoknadu mogu da se informišu

Milena Antić Janić kaže da je Zakon o izmenama i dopunama zakona je usvojen 30. juna, objavljen je u Službenom glasniku, primena je počela 1. jula ove godine i trenutno se radi na izradi instrukcije koje će službe dečije zaštite dobiti sledeće nedelje u svakoj opštini ili gradu.

Porodilje će moći da se obrate nadležnim službama da vide da li imaju pravo na taj preračun ili ne i na koji način to mogu da ostvare. 

Olakšanje za zaposlene mame, prenošenje odsustva na partnera

Antić Janić kaže da izmene zakona koje se tiču naknade zarade odnose se na minimalnu zaradu, odnose se na utvrđivanje gornjeg limita od 1. januara 2022. godine, koji neće biti tri prosečne zarade nego pet, tako da je izvršen iskorak.

Omogućeno je da žene koje više zarađuju od 1. januara 2022. mogu da ostvare naknadu koja može ići do pet prosečnih zarada u Srbiji.

Što se tiče žena poljoprivrednih osiguranica, njima je utvrđen istovetan način utvrđivanja ostale naknade, posmatra se vremenski period od 18 meseci pre rođenja deteta.

Pravo da otac koristi odustvo sa rada na negu deteta predviđeno je Zakonom o radu i kada dete napuni tri meseca života, roditelji mogu sporazumno da se odluče ko će od njih koristiti dalje odsustvo sa rada radi nege deteta.

Antić Janić dodaje da je potrebno da i otac i majka budu u radnom odnosu.

Koliko novca mogu da dobiju porodice sa više dece

Prema njenim rečima, izdvajanja su 65 milijardi na godišnjem nivou - to su sredstva koja se ispaćuju na republičkom nivou, ali svaka lokalna samouprava ima i neka dodatna davanja.

Koliko će biti potrebno nekom roditelju i porodici to je individualna stvar svake porodice.

Ovaj zakon je obuhvatio veliki broj korisnika prava, 50.000 žena su obuhvaćene nakadom zarade i ostalim naknadama, rekla je ona.

"Ostale naknade po osnovu nege, rođenja i posebne nege deteta gde imamo više od 5.000 žena koje su su obuhvaćene ovim pravom", kaže Milena Antić Janić.

Žene imaju mogućnost da ostave i ostale naknade ukoliko su bile angažovane u flesibilnom obliku rada u nekom periodu.

"Pored toga za svako rođeno dete ostvaruje se pravo na roditeljski dodatak, za prvo dete je više od 100.000 dinara, za drugo dete više od 10.000 dve godine, a za treće 12.000 a četvrto 18.000 i to deset godina. Iznosi se uskađujue dva puta godišnje", zaključila je Milena Antić Janić.
MarketingNajnovije vesti