trudnica Foto: pixabay
Srbija

Povećanje roditeljskog dodatka zvanično u proceduri

Izvor: 
Tanjug Pet, 24/12/2021 - 14:56Predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je od 1. januara povećan roditeljski dodatak na 300.000 dinara za prvo dete, od danas je zvanično u skupštinskoj proceduri.

Druga nova mera populacione politike je pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.

To pravo će moći da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, pod uslovom da je državljanin Srbije, da ima prebivalište u Srbiji i da prvi put stiče u svojinu porodično-stambenu zgradu ili stan.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca, ako je dete rođeno na teritoriji Srbije ili je državljanin Srbije.

Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti otac deteta.

Odredbe zakona, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i doprinose poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju poseban podsticaj za rađanje dece i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa

invaliditetom, kao i deci bez roditeljskog staranja.

Povećanje iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete značajno kompenzuje inicijalne troškove koje porodica ima u trenutku rađanja njenog novog člana, a stvaranje uslova za rešavanje stambenog pitanja porodice predstavlja posebnu podsticajnu meru koja u datim okolnostima treba da doprinese njenoj stabilnosti i sigurnosti.

U Republici Srbiji stopa ukupnog fertiliteta u 2000. godini iznosila je 1,46 deteta po ženi, a narednih dvadeset godina oscilirala je na nivou od oko 1,4 do 1,5.

Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom treba da stupe na snagu 1. januara, što znači da bi pred poslanicima trebalo da se nađu sledeće nedelje.
MarketingNajnovije vesti