Pixabay
Srbija

Programeri bez premca po zaradama

Izvor: 
Politika Ned, 05/03/2023 - 18:52Njihove plate u 2022. iznosile su 246.768 dinara u proseku.

 Nema promena u tome ko najviše a ko najmanje zarađuje Prosečna neto plata u Srbiji prošle godine, za dvanaest meseci, iznosila je 74.933 dinara što je oko 637 evra. Za godinu dana plate su nominalno porasle za 13,8 odsto. Iz godine u godinu nema promena u tome ko najviše, a ko najmanje zarađuje.

I 2022. lider po platama bili su programeri sa prosečnom zaradom od 246.768 dinara. Ne samo da su bili prvi po visini, već i po rastu plata za godinu dana od tačno 30 odsto. Zahvaljujući programerima čitava delatnost informisanja i komunikacija imala je prosek zarada od 185.945 dinara.

Plate programera su i razlog za znatan rast prosečne zarade u Srbiji. Nedavno je Narodna banka objasnila da je za relativno visok međugodišnji rast nominalne neto plate u skorijem periodu od pomenutih 13,8 odsto dominantni razlog snažni rast nominalne zarade u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), koji je već neko vreme znatno viši nego u drugim privrednim delatnostima. Na drugom mestu po zaradama su piloti, odnosno zaposleni u vazdušnom saobraćaju koji su u proseku zaradili 176.353 dinara. Oni su 2022. imali povećanje plata od 16,5 odsto. U vrhu lestvice po zaradama je i proizvodnja duvanskih proizvoda u kojima je prosek 126.190 dinara, a zarade su im za 5,5 odsto bile veće nego godinu dana ranije. U prerađivačkoj industriji, kojoj pripada i duvanska, prosek plata je 64.590. Visoko iznad proseka su i zarade u proizvodnji koksa i derivata nafte 119.408 dinara, dok su farmaceuti zaradili 120.529 dinara.

Tradicionalno, plate su visoke i u eksploataciji nafte i prirodnog gasa i iznosile su 132.570 dinara, kao i u uslužnim delatnostima u rudarstvu s prosekom od 119.433. U celom rudarstvu prosek je bio 103.724 dinara. Poređenja radi, u eksploataciji uglja prosek – 99.035 dinara, a kod ruda metala – 108.976 dinara.Takođe, visoke su zarade zaposlenih u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom gde je prosečna plata bila 100.765 dinara s rastom od 3,5 odsto.U finansijskim delatnostima i osiguranju prosek je iznosio 115.408 dinara s rastom od 6,8 procenata, a u bankarstvu 129.989 dinara. U osiguranju prosek plata je bio 106.869 dinara.

U telekomunikacijama prosečna zarada je iznosila 114.319 dinara.

Sudeći prema statističkim podacima visoko se vrednuju naučnici, jer su plate zaposlenih u naučnom istraživanju i razvoju 158.110 dinara. Njima su prošle godine plate povećane za 15,8 odsto.

Na dnu lestvice su zaposleni u ličnim uslužnim delatnostima sa 41.482 dinara i u delatnostima pripremanja i posluživanja hrane i pića sa zaradom od 42.526, zatim u preradi drveta sa 44.260. U uslugama smeštaja i ishrane zarađivalo se 45.844 dinara, a u proizvodnji odevnih predmeta 46.447.U poljoprivredi prošle godine prosečna plata iznosila je 61.681, a u građevinarstvu 64.587 dinara. U trgovini na veliko i malo plata je bila 62.410, u saobraćaju 63.032 dinara.U administrativnim poslovima prosek zarada je 68.016 dinara. U državnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju zaposleni su zarađivali 81.404, u obrazovanju 68.195, a u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 77.660 dinara. U samom zdravstvu plata je u proseku iznosila 82.920 dinara s povećanjem od 5,7 odsto.

Delatnost umetnosti i zabave za zaposlene je obezbeđivala zaradu od 61.321 dinar. U muzejima i galerijama prosek je bio 61.537 dinara. U ovoj grupi plata su i oni koji rade u kockarnicama i kladionicama, čija je zarada bila prosečno 65.634 dinara. 

Rast plata u privatnom sektoru 17 odsto 

Zarade zaposlenih van javnog sektora što će reći u privatnom 2022. u proseku su iznosile 73.677 dinara i na godišnjem nivou u proseku su veće 17 odsto. Oni u javnom sektoru prošle godine zaradili su u proseku 77.951 dinar i imali su rast zarada od 7,3 procenta. Plate preduzetnika i zaposlenih kod njih bile su 38.180 dinara.

 
MarketingNajnovije vesti