Foto: Haljackey
Srbija

Putevi Srbije kupuju sistem za prepoznavanje registarskih tablica

Izvor: 
Nova ekonomija Sre, 03/11/2021 - 15:39Javno preduzeće "Putevi Srbije" raspisali su tender za video nadzor posebne namene, odnosno sistem za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka koje će biti postavljen na portalima tunela "Manajle" i "Bancarevo".

Nabavka obuhvata osam video kamera posebne namene, osam nosača za montažu, komunikacioni oramar, server, NAS, montažu, konfiguraciju i puštanje u rad, kao i projekat izvedenog stanja, piše Nova ekonomija.

Putevi navode da je cilj nabavke i postavljanje opreme, što je procenjeno na 12 miliona dinara, da se unapredi sistem video-nadzora posebne namene na državnim putevima I reda, kao i da se na dve lokacije integriše sistem video menadžmenta u centralizovanu paltformu.

JP "Putevi Srbije" raspisali su tender za video nadzor posebne namene, odnosno sistem za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka koje će biti postavljen na portalima tunela "Manajle" i "Bancarevo".

Nabavka obuhvata osam video kamera posebne namene, osam nosača za montažu, komunikacioni oramar, server, NAS, montažu, konfiguraciju i puštanje u rad, kao i projekat izvedenog stanja.

Putevi navode da je cilj nabavke i postavljanje opreme, što je procenjeno na 12 miliona dinara, da se unapredi sistem video-nadzora posebne namene na državnim putevima I reda, kao i da se na dve lokacije integriše sistem video menadžmenta u centralizovanu paltformu.

Kao lokacije za postavljanje kamere naručilac je naveo severni portal tunela Manajle i južni portal tunela Manajle (deonica Niš-Preševo), kao u severni portal tunela Bancarevo i južni portal tunela Bancarevo (deonica Niš-Dimitrovgrad).

U dokumentaciji se navodi da je projektom je predviđeno informisanje operatera u tunelskom operativnom centru da se vozila koja prevoze opasne materije nalaze na autoputu. Podaci vezani za dato vozilo (slika, registarska oznaka) se smeštaju u jedinstvenu bazu podataka, navodi se u specifikaciji.

Opereter se obaveštava o vrsti, tipu i boji vozila koja se nalaze na autoputu, a podaci vezani za dato vozilo (slika, registarska oznaka) se smeštaju u jedinstvenu bazu podataka.

"Projektom za automatsko snimanje, prepoznavanje i generisanje alfanumeričkih podataka o uočenoj registarskoj oznaci svih vozila koja prođu kroz zonu nadzora sistema (obavezno prepoznavanje svih vrsta tablica koje se koriste u  Srbiji, tablica zemalja u okruženju i tablica drugih zemalja na putnoj mreži Srbije, kao i određivanje da li je domaća ili strana registarska oznaka) na kamernom mestu u bazu podataka koju Ponuđač definiše tehničkim rešenjem", navodi se u specifikaciji.

Rok za dostavljanje ponuda je 26. novembar.

 
MarketingNajnovije vesti