Foto: Aktron / Wikimedia Commons
Ekonomija

Rebalans predloženog pokrajinskog budžeta – 59,5 milijardi dinara

Izvor: 
Tanjug Sre, 14/09/2016 - 13:45Pokrajinska vlada na današnjoj sednici utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu i on će iznostiti 59,5 milijardi dinara.

Predloženi rebalans izraz je, s jedne strane, revidirane procene ostvarenja tekućih prihoda i primanja, utvrđenog viška prihoda nakon usvajanja završnog računa za 2015. godinu i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

S druge strane, rebalans budžeta se predlaže radi potpune realizacije usvojenih javnih politika, usklađivanja sredstava za realizaciju javnih potreba i aktivnosti sa izmerenim efektima sprovođenja, i radi izdvajanja sredstava za nove projekte za koje je procenjeno da se mogu realizovati do kraja fiskalne godine, navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.

Rebalansom predloženi budžet iznosi 59,5 milijardi dinara, odnosno, veći je za 1,72 milijarde dinara u odnosu na budžet usvojen u decembru 2015. godine.

Ukupan fiskalni deficit utvrđen je u iznosu od 3,11 milijardi dinara i pokriven je u potpunosti iz prenetih sredstava.

Pokrajinska vlada razmotrila je informaciju o inicijativi preduzeća „Infrastruktura železnice Srbije“ AD za prenos prava upravljanja železničkom infrastrukturom.

Tim povodom, predlaže se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i preduzeću „Infrastruktura železnice Srbije'' AD, da sa spiska pruga predloženih za prenošenje prava upravljanja na upravljača, kojeg imenuje AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, izuzme regionalnu prugu Rimski Šančevi – Orlovat i lokalne pruge: Bečej – Rimski Šančevi (u delu Žaballj – Rimski Šančevi) i Šid – Sremska Rača.

Takođe, predlaže se da se proces prenošenja prava upravljanja železničkom infrastrukturom na regionalnim i lokalnim prugama na teritoriji Vojvodine odloži, dok se jedinice lokalne samouprave ne upoznaju sa stanjem pruga i mogućnostima upravljanja.

S druge strane, Pokrajinska vlada zadužila je resorne pokrajinske sekretarijate da, u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava Žabalj, Temerin i Novi Sad, sagledaju mogućnosti učešća lokalnih samouprava i privrede u preuzimanju železničke pruge, nakon praćenja i dostavljanja troškova održavanja pruge od strane „Infrastruktura železnice Srbije'' AD, od Novog Sada do Žablja.

Autor: Tanjug
MarketingNajnovije vesti