Tara Foto: pixabay
Srbija

Samo dizajn i štampanje turističkih vaučera košta građane 9,9 miliona

Izvor: 
Nova ekonomija Ned, 03/07/2022 - 11:25Izradu dizajna i štampanje 300.000 turističkih vaučera Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija platiće 9,9 milona dinara, što je oko 84.000 evra.

 

Nova ekonomija piše da javna nabavka podrazumeva da će se vaučeri štampati sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja.
 
Кako bi se sprečila zloupotreba vaučera, odnosno njihovo umnožavanje, kopiranje ili falsifikovanje, predviđeno je da se vaučeri izrade na papiru koji omogućava "maksimalnu zaštitu", odnosno pristup i tehnologiju istu kao kod proizvodnje papirnog novca, navodi se u tehničkoj specifikaciji.
 
U planu je štampanje 100.000 vaučera vrednosti 10.000 dinara i 200.000 vaučera vrednosti 15.000 dinara.
 
Na vaučerima treba da budu odštampana novčana vrednost vaučera, podaci o izdavaocu i korisniku vaučera, izjava korisnika vaučera o korišćenju usluge, naziv ugostiteljskog objekta, krajnji rok korišćenja (31. oktobar 2022.), kao i serijski broj (bar kod). 
 
Ministarstvo će sukcesivno dostavljati ponuđaču spiskove sa podacima korisnika vaučera u odnosu na koje će ponuđač štampati određene količine vaučera, a u skladu sa zaključenim ugovorom i raspoloživim budžetskim sredstvima, piše u specifikaciji. 
 
Rok za štampu i isporuku vaučera Pošti Srbije je maksimalno sedam kalendarskih dana po dostavi podataka. 
 
Rok za dostavljanje ponuda je 11. jul.
 
Kako bi podstakla domaći turizam, država planira da dodeljuje vaučere sa subvencionisano korišćenje usluga smeštaja, sa mogućnošću korišćenja doručka, polupansiona ili pansiona kod istog ugostitelja na teritoriji Srbije.
 
Vaučeri se dodeljuju za posete u trajanju od najmanje pet noćenja, u mestima izvan prebivališta korisnika vaučera. 
 
Njih mogu da dobiju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog, kao i radno anagažovani kojima primanja ne prelaze 70.000 dinara mesečno.
 
Pravo na vaučere imaju i ratni vojni invalidi i civilni invalidi rada sa primanjima manjim od 70.000 dinara mesečno, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i studenti.
 
 
 MarketingNajnovije vesti