Vlada Srbije commons.wikimedia.org
Srbija

Sednica Vlade Srbije: Usvojen Predlog izmene Zakona o zaštiti prirode, podsticaji u turizmu, donacije vakcina

Izvor: 
Beta Pet, 11/06/2021 - 15:18Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, kojim se preciznije definišu postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu i odredbe o ekološkoj mreži.

Na ovaj način se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive o očuvanju divljih ptica, precizirano je u saopštenju.

Navedeno je da se uvodi odredba koja propisuje da područjem ekološke mreže, koje je istovremeno i zaštićeno područje ili se nalazi u okviru granice zaštićenog područja ili se sa njim graniči, upravlja upravljač tog zaštićenog područja.

Zakonskim rešenjima omogućeno je i formiranje Saveta korisnika zaštićenog područja, jer se na taj način vrši dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Na današnjoj sednici usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između vlada Srbije i Velike Britanije, Zajediničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji.

Ukazano je da će ovaj Sporazum obezbediti da se poslovanje privrednih subjekata obe zemlje reguliše bilateralnim preferencijalnim, a ne opštim pravilima, odnosno da kompanije izvoznici i uvoznici nastave sa poslovnim aktivnostima u redovnom obimu i bez novonastalih opterećenja, sa ciljem daljeg rasta njihovih aktivnosti.

Poseban interes Srbije je, kako je istaknuto, da se budući trgovinski odnosi zasnivaju na nivou trgovinske liberalizacije koja je odobrena u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Time se obezbeđuje sigurnost i predvidljivost, odnosno kontinuitet u ekonomskim odnosima, navedeno je u saopštenju.

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa na teritoriji Srbije, s obzirom na to da je turizam kao privredna grana, tokom pandemije koronavirusa, pretrpeo najveće gubitke.

Na osnovu Uredbe, kojom je obezbeđen budžet od ukupno pet miliona dinara, pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije – organizatori turističkog putovanja, registrovane na teritoriji Srbije, a koje poseduju propisanu licencu, i to po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa domaćih ili stranih turista (najmanje 15 turista).

Iznos sredstava subvencija za ostvarena tri do četiri noćenja za organizovano turističko putovanje, odnosno za ostvarena dva do četiri noćenja za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 15 evra, a iznos sredstava subvencija za ostvarenih pet i više noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 20 evra.

Vlada Srbije donela je odluku i da Tuzlanskom Кantonu u Bosni i Hercegovini uputi donaciju od 5.000 doza vakcina proizvođača AstraZeneka sa ciljem da se građinima tog kantona pomogne u borbi protiv koronavirusa i postizanju kolektivnog imuniteta.

 
MarketingNajnovije vesti