Srbija

Siniša Mali se žalio Upravnom sudu

Izvor: 
Danas Sub, 28/12/2019 - 09:08Ministar finansija Siniša Mali podneo je žalbu Upravnom sudu protiv odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, koji je utvrdio da je njegova doktorska disertacija plagijat, potvrdila je za Danas Milka Babić, portparolka Upravnog suda.

„Pred Upravnim sudom 17. decembra je pokrenut upravni spor po tužbi tužioca Siniše Malog protiv odluke Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Tužilac tužbom osporava rešenje drugostepenog organa – Odbora za profesionalnu etiku UB od 28. novembra, koji je po žalbama rektorke Univerziteta u Beogradu i Siniše Malog, preinačio odluku prvostepenog organa Naučno-nastavnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra“, navodi se u pisanom odgovoru dostavljenom našoj redakciji.

Babić kaže da je predmet trenutno u postupku prethodnog ispitivanja procesnih pretpostavki za vođenje upravnog spora.

„Po kompletiranju spisa, predmet će biti dostavljen postupajućem veću i biće rešen u razumnom roku, budući da su sudije dužne da rešavaju predmete po redosledu prijema tužbe u sud, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta i sa posebnim prioritetom u rešavanju predmeta koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim“, kaže portparolka Upravnog suda, odgovarajući na naše pitanje kada se može očekivati presuda.

Na pitanje da li će odluka Senata UB o poništavanju diplome Siniši Malom biti odložena do odluke suda, Babić je rekla da tužba, po pravilu, ne odlaže izvršenje upravnog akta protiv koga je podneta.

Podsetimo, Senat Beogradskog univerziteta poništio je 12. decembra diplomu doktora nauka Siniši Malom, na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku UB, kojim je utvrđeno neakademsko ponašanje Malog pri izradi doktorske disertacije. Nakon što je Danas objavio da on nije izbrisao iz svoje biografije na sajtu Ministarstva finansija podatak da je odbranio doktorsku disertaciju na FON-u 2013. godine, Mali je to uradio.

U međuvremenu je ta informacija izbrisana i iz njegove biografije na sajtu Vlade Srbije.
MarketingNajnovije vesti