Foto: Pixabay
Srbija

Srbija želi da pospeši povratak stručnjaka iz dijaspore

Izvor: 
Danas Uto, 28/09/2021 - 19:52Konzorcijum koji čine Društvo za organizaciju, planiranje i obuku, Međunarodni centar za razvoj politike migracija i Konsultantska grupa za politiku i upravljanje organizovao je obuku „Uključivanje dijaspore u društveni razvoj Srbije“ u cilju jačanja partnerskih odnosa državnih institucija koje u svom fokusu imaju angažovanje dijaspore u različitim segmentima razvoja Srbije.

Tokom obuke, predstavnici državnih institucija, ministarstava i jedinica lokalnih samouprava imali su priliku da saznaju na koji način najefikasnije i najučinkovitije može da se ralizuje uključivanja dijaspore u ekonomski razvoj Srbije. Pomoćnica ministarke za rad, zapošjavanje, boračka i socijalna pitanja Sandra Grujičić istakla je da je ova vrsta obuke od izuzetnog značaja za sve državne institucije jer poslednji podaci govore da između 4,5 i pet miliona naših ljudi živi van Srbije.

"Migracije predstavljaju veliki izazov savremenog doba. U svetu je 2019. godine evidentirano 272 miliona migranata što predstavlja 3,5 odsto svetske populacije. Od ovo broja, oko 62 odsto su činili ekonomski migranti. Kada je reč o Srbiji može se reći da je ona spremna po pitanju izazova ekonomskih migracija. Vlada je usvojila Strategiju o ekonomskim migracijama za period 2021.-2027. i Akcioni plan za period od 2021. do 2027. godine. Opšti cilj strategije je da se uspori odlazak naših građana u inostranstvo i da se uspostavi jaka veza sa djasporom, ali i da iz inostranstva, posebno iz dijaspore pospeši privlačenje stručnih kadrova", istakla je Sandra Grujičić.

 
MarketingNajnovije vesti