Punjač za mobilni telefon Foto: Peakpx
Srbija

Šta građani plaćaju kroz "trošak garantovanog snabdevača"?

Izvor: 
Tanjug Čet, 15/07/2021 - 14:33














Udruženje za zaštitu prava građana "Proces" objavilo je da Elektroprivreda Srbije (EPS) kroz račune za struju naplaćuje i cenu za troškove garantovanog snabdevača, kao stalni trošak koji potrošači plaćaju i kada struju ne troše, ali da računi ne sadrže jasne i precizne informacije koju uslugu zapravo potrošač plaća kroz troškove garantovanog snabdevača.

Sa druge strane, u EPS - u je rečeno Tanjugu da Elektroprivreda Srbije strogo poštuje zakone i da su sve stavke na računu za električnu energiju utvrđene u skladu sa zakonima, kao i da je tako i u slučaju stavke "trošak garantovanog snabdevača".

"Najviša sudska instanca, Vrhovni kasacioni sud potvrdio je da je stavka 'trošak garantovanog snabdevača' u skladu sa zakonom", navode iz EPS-a.

Takođe, kažu da navodi navodi pojedinih organizacija dovode u zabludu građane i da je zato važno da kupci električne energije, znaju da su sve stavke na računu zakonite i da EPS nikada nije naplaćivao ništa mimo zakona.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) savetuje građane da ne žure sa tužbama protiv EPS-a, "već da sačekaju presudu Vrhovnog kasacionog suda koji je jedini nadležan da presudi da li je obračunavanje troškova garantovanog snabdevača prema zakonu ili ne", rekao je za Tanjug šef pravne službe te organizacije Mladen Alfirović.

NOPS zato poziva Vrhovni kasacioni sud da se što pre izjasni o ovom spornom pravnom pitanju i reši višegodišnje nedoumice u vezi sa troškovima garantovanog snabdevača, trajno i sistemski.

Ipak, u "Procesu" navode da je shodno Zakonu o zaštiti potrošača, trgovac koji kupce trajno snabdeva strujom, dužan da, pored cene potrošene električne energije, istakne i cene koje se ne računaju prema potrošnoj mernoj jedinici.

Ukazuju, međutim, da pošto se trošak garantovanog snabdevača ne računa prema potrošnoj mernoj jedinici, već predstavlja fiksni trošak, EPS je bio dužan da jasno istakne njegovu cenu i navede koja usluga je naplaćena navedenim troškovima.

Udruženje navodi i da sva fizička lica koja plaćaju račune za struju i to od septembra 2014, kada je ova stavka uvedena, mogu tužiti Elektroprivredu Srbije.

Tužbe se već podnose, a Udruženje potrošača Efektiva je ovih dana na svom sajtu objavilo fotokopiju pravosnažne presude Višeg suda u Užicu.

Prema ovoj presudi, EPS je obavezan da potrošaču koji je podneo tužbu vrati novac naplaćivan na ime troška garantovanog snabdevača.

U objavljenoj presudi se navodi da je "tuženi obavezan da tužiocima na ime sticanja bez osnova zbog protivzakonite naplate troškova izdavanja i slanja racuna i info-centra isplati novčani iznos od po 5.998,05 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja, pa do konačne isplate, sve u roku od osam dana po prijemu presude.

Efektiva je navela da se ovim povodom oglasio i Zaštitnik građana, koji je, kako se navodi, ocenio da računi za struju ne sadrže jasne i precizne informacije koju uslugu potrošač plaća kroz taj trošak.

Inače, trošak garantovanog snabdevača se u okviru računa za struju plaća sedam godina, a on trenutno iznosi 142,62 dinara.

U EPS - u navode da je presuda iz Užica koja se pominje u medijima izuzetak u sudskoj praksi i da to potvrđuju 202 odbačene tužbe od ukupno okončanih 206.

"To pokazuje i poslednja presuda Višeg suda u Beogradu kojom je potvrđena presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu. Obrazloženje i Višeg i Prvog osnovnog je da iskazivanjem i naplatom troška garantovanog snabdevača EPS ne krši zakon. Posle odluka Vrhovnog suda građani moraju da budu obavešteni da samo oni snose troškove izgubljenog spora".

EPS navodi da naplatom tarife "trošak garantovanog snabdevača" poštuje Zakon o energetici i podzakonske akte, Uredbu o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom i Metodologiju za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje koju je odredilo regulatorno telo - Agencija za energetiku.

Takođe, EPS podseća da je garantovano snabdevanje regulisana delatnost i da posluje bez marže, odnosno bez zarade.

Trošak garantovanog snabdevača je, ističu u EPS - u, sastavni deo regulisane cene električne energije i ne odnosi se na trošak izdavanja i slanja računa već pokriva deo opravdanih troškova snabdevača, tačnije pokriva pet odsto svih opravdanih troškova garantovanog snabdevača, koje odobrava Agencija za energetiku.

"I Agencija za energetiku navodi da u skladu sa usvojenim metodologijama koje su jedini punopravni važeći dokumenti, EPS ima pravo na ovaj trošak. Ukazujemo da slične stavke postoje u računima za električnu energiju elektroprivreda u regionu, u Hrvatskoj i BiH", zaključio je EPS.

Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije upozorava građane da bi, u slučaju da nesmotreno uđu u spor sa EPS-om mogli, poput građana koji su tužili banke za obračun troškova kredita, mogli da izgube spor i budu izloženi dodatnim troškovima.

On navodi da u ovom trenutku imamo dve potpuno oprečne presude za obračunavanje troškova garantovanog snabdevača - sud u Užicu presudio je da EPS nema pravo na obračun tih troškova, a u Leskovcu da je to potpuno prema zakonu.

U NOPS-u stoga ističu da oni ne žele da zauzimaju stav, već da će sačekati odluku Vrhovnog kasacionog suda koji je jedini nadležan da donese konačnu odluku.

Takođe, u UNOPS - u kažu da je, prema Zakonu o zaštiti potrošača, zabranjeno naplaćivati troškove štampanja i uručenja računa, ali da je Agencija za energetiku, koja je vladina agencija, zaključila da je to u slučaju EPS-a prema zakonu dozvoljeno.








Marketing



Najnovije vesti