Foto: Pixabay
Srbija

Subvencije majkama za kupovinu stana ne samo za prvo, već i za svako naredno dete

Izvor: 
021.rs/Tanjug Pon, 21/02/2022 - 13:49Država Srbija će po osnovu rođenja deteta u 2022. godini obezbediti bespovratnu podršku za reševanje stambenog pitanja od najviše 20.000 evra.

Odluka se ne odnosi samo na prvorođeno dete već na svako novorođeno.

Državna podrška je bespovratna, a davaće se za ostvarivanje prava na izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (kuća) ili stana, navodi se u Odluci Vlade Srbije objavljenoj u Službenom glasniku.

Na područjima devastiranih lokalnih samouprava državna pomoć iznosiće 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće. U ostalim gradovima i opštinama za izgradnju kuće podrška je 20 odsto vrednosti radova na izgradnji.

Vrednost radova na izgradnji opredeljuje se na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od odgovornog projektanta.

Za kupovinu kuće ili stana državna pomoć je 20 odsto procenjene vrednosti nekretnine od strane poreskog organa, a može biti najviše do 20 procenata kupoprodajne cene.

Državna novčana sredstva od 20 odsto vrednosti biće dodeljivana za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita.

Novodonetom Uredbom Vlada Srbije prethodno je odredila bliže uslove i način ostvarivanja prava na subvencije.

Navodi se da pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Uslov za državnu pomoć je da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije.

Ukoliko se podrška traži za izgradnju kuće plac mora biti u vlasništvu majke, da je bez tereta i ima izdatu građevinsku dozvolu.

Kuća ili stan koji se kupuju moraju biti upisani u katastar nepokretnosti i bez tereta.

Majka-podnosilac zahteva mora podneti dokaze o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno statusu jednoroditeljske porodice.

Neophodno je dokazati uverenjem da postoji registrovano prebivalište u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva, i dati izjavu da se nema u vlasništvu stan ili kuća na teritoriji Srbije.

Uz dodatne uslove državnu podršku može ostvariti i majka koja je strani državljanin. Zahtev sa dokumentacijom i dokazima podnosi se nadležnom organu lokalne samouprave.

O zahtevu dalje odlučuje Komisija za dodelu novčanih sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.

Vasić: Vladina uredba odličan potez

Vladina uredba o pomoći mladima za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta je odličan potez, koji će motivisati mlade da rađaju decu i rešavaju svoj stambeni problem, a s druge strane očekujemo da će podstaći stanogradnju i povećati broj stambenih kredita, izjavio je za Tanjug generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

"Početak je uvek težak i podrška države mladima u tom periodu je veoma važna, a kada znamo kakva nam je demografska slika, onda je sasvim jasno da je ovo dobar potez i sa humanog ali i sa ekonomskog gledišta. Sa humanog jer će tih 20.000 evra biti značajna pomoć mladima, a sa ekonomskog pošto će podstaći stanogradnju", objašnjava Vasić.

Dodaje da se na taj način zapravo podstiče cela ekonomija, budući da u stanogradnji na ovaj ili onaj način učestvuje više od 50 raznih delatnosti.

Prema njegovim rečima sama stanogradnja čini par procenata bruto-društvenog proizvoda a kada se dodaju i delatnosti koje u njoj sudeluju, onda to prelazi i 15 odsto BDP-a.

Vasić navodi da je 20.000 evra koliko bespovratno daje država značajna suma i da može da bude lepo učešće za stambeni kredit jer je realno pretpostaviti da će jedan broj mladih nedostajuća sredstva za kupovinu stana obezbeđivati upravo iz stambenih kredita.

"Za očekivati je da će ovo dovesti do porasta stambenih kredita. Njih u Srbiji daje petnaestak banaka i mislim da će to dati dodatni impuls i kreditiranju stanogradnje", kaže za Tanjug Vasić.

 
MarketingNajnovije vesti