Srbija

U plan šinskih sistema Beograda "ucrtana" i deonica metroa ka Petlovom brdu - Planirani tramvaji uz Pančevac, do Prokopa i trasom Starog železničkog mosta

Izvor: 
ekapija Sre, 08/12/2021 - 10:55U Službenom listu Grada Beograda objavljen je usvojeni plan generalne regulacije šinskih sistema, u koji je dodata trasa metroa ka Petlovom brdu, koje u prethodnoj verziji nije bilo. Takođe, sudeći prema planu, nije se odustalo ni od tramvajske mreže na konstrukciji uz Pančevački most i novom mostu na poziciji Starog železničkog mosta.
 
Planom su predviđene tri metro linije, 42,26 km nove tramvajske mreže (uz kontrukciju preko Pančevačkog mosta), depoi, terminusi i gradnja novih pruga.
 
Površina obuhvaćena PGR-om šinskih sistema iznosi oko 2.356,16ha.
 
Metro
 
Budući metro sistem u Beogradu sastoji se od planirane tri linije
 
- Metro linija 1 na potezu Makiš-Mirijevo u dužini od oko 21,1 km sa ukupno dvadeset i jednom stanicom, sa krakom na delu od Banovog brda do Groblja Orlovača i planiranog depoa JGP Vrbin potok dužine oko 7,2 km.
 
U skladu sa tehničkim rešenjima, trasa je planirana po terenu na delu od stanice Železnik do stanice Makiš u dužini od 2,1 km. Na ovom delu trasa se vodi kroz prostor planiranog depoa za metro i površine u funkciji saobraćaja, i ima dve stanice koje su planirane na terenu, stanice Železnik i Makiš. Uz stanicu Makiš planirana je početno-završna stanica planirane linije BG voza.
 
Deo trase od stanice Makiš do stanice Bele vode planira se u otvorenom iskopu (cut&cover) u dužini od oko 2,15 km. Deonica u dužini od oko 11,2 km od stanice Bele vode do stanice Pančevački most planirana je u dubokom tunelu, dok se deonica od stanice Pančevački most do Mirijeva planira u otvorenom iskopu (cut&cover) u dužini od oko 5,7 km.
 
Vođenje kraka prve metro linije u dužini od oko 7,2 km, od Banovog brda ka Groblju Orlovača i planiranom depou JGP Vrbin potok, planira se podzemno. Precizno vođenje metro sistema na ovoj deonici biće određeno kroz izradu prethodne studije opravdanosti i idejnog projekata.
 
- Metro linija 2 na potezu Depo Bežanija-Mirijevo u dužini od oko 19,2 km sa ukupno 22 stanice i delom trase od oko 0,8 km ka železničkoj metro stanici Ž.S. Zemun.
 
Trasa je, prema tehničkoj dokumentaciji, na delu od depoa Bežanija do petlje Zmaj i Železničke stanice Zemun do
stanice Sava centar, planirana u otvorenom iskopu (cut&cover) dok je od stanice Sava centar do stanice Mirijevo planirana u dubokom tunelu.
 
- Metro linija 3 na potezu Banjica-Blok 61-Bežanija, u dužini od oko 22,7 km, sa ukupno 23 stanice.
 
Trasa treće metro linije je, prema tehničkoj dokumentaciji, planirana u otvorenom iskopu (cut&cover) na delu od Bežanije do Bloka 42, u dubokom tunelu na delu trase od Bloka 42 do Banjice, osim na delu od planirane metro stanice Klinički centar do metro stanice Ž.S. Beograd centar gde bi se trasa vodila na objektu.
 
Predložene linije 1 i 2 ukrštaju se na poziciji Savskog trga i u Mirijevu, linije 2 i 3 kod parka Manjež, kod Beogradske arene i kod Bežanijskog groblja, a linije 1 i 3 na Trgu republike.
 
Depoi za metro kompozicije planirani su u Makiškom polju i Bežaniji.
 
Odlukom o izradi PGR-a šinskih sistema definisana je fazna realizacija metro sistema:
 
1. faza – deo prve metro linije od metro stanice Železnik do metro stanice Karaburma,
2. faza – deo prve metro linije od metro stanice Karaburma do metro stanice Mirijevo,
3. faza – druga linija metro sistema i
4. faza – treća linija metro sistema.
 
Za krak prve metro linije od Banovog brda ka Groblju Orlovača i planiranom depou JGP Vrbin potok obavezna je izrada prethodne studije opravdanosti i idejnog projekata pre početka izrade detaljne planske razrade za metro sistem u predmetnom području.
 
 
Planirani broj putnika na metro linijama
 
Kako se navodi u planu, prema podacima iz idejnog projekta prve faze linije najveće opterećenje bi bilo na liniji 1 i to na delu od stanice Dunav do Pančevačkog mosta sa brojem putnika od oko 10.220 u jutarnjem vršnom satu, u smeru ka Karaburmi. Na potezu od stanice Ada Ciganlija do Savskog trga opterećenje metro linije 1 u smeru ka Savskom trgu bi bilo preko 9.600 putnika u jutarnjem vršnom periodu. Na liniji 2 najopterećenija deonica bi bila između stanica Blok 18 i Savski trg sa brojem putnika od oko 9.120 u jutarnjem vršnom periodu. Očekivani broj putnika treće metro linije u jutarnjem vršnom periodu kreće se oko 24.600, a na najopterećenijoj deonici očekuje se oko 6.150 putnika po smeru.
 
- Očekuje se da će najprometnija stanica metro stanica u 2033+ godini biti stanica Savski trg sa 12.200 putnika, na liniji 1 odnosno 12.840 na liniji 2, u jutarnjem vršnom satu. Na liniji 3 kao najprometnija stanica u 2033+ godini planira se stanica Trg republike sa 9.430 putnika u jutarnjem vršnom periodu - navodi se.
 
Širenje tramvajske mreže
 
Tramvajski sistem se sastoji od postojeće tramvajske mreže i planiranih novih koridora.
 
Razvoj tramvajske mreže planiran je na sremskom, šumadijskom i banatskom delu delu Beograda. Na navedenim područjima planirana je realizacija novih 44,26 km deonica tramvajske mreže (sa konstrukcijom uz Pančevački most i novim mostom na poziciji starog železničkog mosta).
 
Novina u odnosu na prethodnu verziju plana je da se razrađuje i deonica Bulevar Milutina Milankovića-Savska ulica, koja bi trebalo da ide novim mostom na poziciji Starog železničkog mosta.
 
Planiranu tramvajski mrežu čine:
 
- Blok 42-Tošin bunar;
- Sava centar-Tošin bunar;
- Tošin bunar-Bežanijska kosa-Dr Ivana Ribara;
- Jurija Gagarina-Nova Vinogradska;
- Jurija Gagarina-Bul Crvene armije-Đorđa Stanojevića-Blok 42;
- Studentska-Ivićeva (Tošin bunar);
- Banovo brdo-Labudovo brdo;MarketingNajnovije vesti