Foto: Pixabay
Srbija

U Srbiji tokom 2022. godine evidentirano 124.127 migranata

Izvor: 
FoNet Pon, 30/01/2023 - 12:03U Srbiji je tokom 2022. godine, prema poslednjim statističkim podacima Komesarijata za izbeglice i migracije, u prihvatnim i centrima za azil evidentirano 124.127 migranata, a trenutno u centrima boravi 3.059 migranata, saopštio je danas Komesarijat.

Tokom 2022. godine ukupno 25 osoba dobilo je pozitivno rešenje o zaštiti, od čega je 15 lica dobilo supsidijarnu zaštitu, a 10 status izbeglice (rešenje o azilu).

Komesarijat je naveo da je zabeleženo da se pojedini migranti zadržavaju duže, dok drugi kraće, a prosečno vreme zadržavanja bilo je 16 dana. Tokom 2021. godine prosečno vreme zadržavanja bilo je 30 dana, a 2020. godine 36 dana.

Migranati, koji su prošli kroz centre kojima upravlja Komesarijat, registrovani su, dobili su smeštaj, hranu, odeću, medicinsku zaštitu i human pristup onih koji sa njima rade, a deca koja borave u centrima upisana su u redovne školske programe.

Trenutno u centrima boravi 3.059 migranata, koji su smešteni u 17 prihvatnih i centara za azil i to Preševo, Bujanovac, Adaševci, Šid, Principovac, Subotica, Sombor, Bosilegrad, Pirot, Divljana, Kikinda,

Obrenovac, Vranje, Krnjača, Bogovađa, Tutin i Sjenica.

Dva centara u Banji Koviljači i Dimitrovgradu su u stanju mirovanja i u slučaju potrebe mogu da budu aktivirani u kratkom vremenskom roku.

Najzastupljenijih pet država porekla migranata registrovanih tokom 2022. godine su Avganistan - 36,13 odsto, Sirija 29,19 odsto, Pakistan 11,89 odsto, Maroko 7,92 odsto i Indija 4,04 odsto.

Komesarijat je prošle godine radio odgovorno i humano prema svim kategorijama lica koja su u nadležnosti Komesarijata, a sa takvom politikom će se nastaviti i u narednoj godini, ističe se u saopštenju i dodaje da je EU najveći donator sredstava za upravljanje migracijama u Srbiji.
MarketingNajnovije vesti