Foto: pixabay
Srbija

U Srbiji u proseku 31 lekar na 10.000 stanovnika

Izvor: 
Tanjug Uto, 06/04/2021 - 13:53

U svetu se sutra obeležava Dan zdravlja, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Srbiji na 10.000 stanovnika dolazi prosečno 31,25 lekara, što našu zemlju svrstava u kategoriju zemalja sa najboljom pokrivenošću u svetu.

To se navodi u izveštaju Srbija 2030 - pripremljenost Srbije za sprovođenje Agende 2030, koji su pripremile organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme za opštedruštveni dijalog o sprovođenju ciljeva održivog razvoja u Srbiji "Održivi razvoj za sve", saopštio je GIZ.

S druge strane, navodi se, broj medicinskih sestara i babica na 10.000 stanovnika iznosi 60,86, po čemu naša zemlja zauzima 55. mesto u svetu od 194.

Povodom Svetskog dana zdravlja, koji je i ove godine posvećen podršci zdravstvenim radnicima u uslovima pandemije korona virusa, kao i pitanju standarda i kvaliteta zdravstvenih usluga i prevencije u cilju očuvanja zdravlja ljudi, projektni menadžer Platforme "Održivi razvoj za sve" Bogdan Gavanski kaže da se Srbija, kao članica UN, obavezala na sprovođenje Agende 2030 UN.

Agenda je usvojena 2015. godine i sadrži 17 ciljeva održivog razvoja.

"Izveštaj Srbija 2030 - pripremljenost Srbije za sprovođenje Agende 2030 trebalo bi da posluži kao usmerenje i osnova za dalje usaglašavanje javnih politika i aktivnosti koje vode ka ispunjavanju ciljeva održivog razvoja među kojima je i cilj 3, koji se odnosi na obezbeđivanje zdravog života i očuvanja zdravlja za sve ljude", naveo je Gavanski.

Kako je saopštio GIZ, Platformu "Održivi razvoj za sve", uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat "Reforma javnih finansija - Agenda 2030.

Gavanski je rekao da se u izveštaju Srbija 2030 - pripremljenost Srbije za sprovođenje Agende 2030 zaključuje i da je cilj 3 održivog razvoja - obezbeđivanje zdravog života i očuvanje zdravlja za sve ljude - samo delimično uvršten u nacionalne ciljeve, da univerzalnost obuhvata zdravstvenom zaštitom nije obuhvaćena nijednim nacionalnim ciljem i da je pravni okvir za ostvarivanje ovog cilja samo delimično uspostavljen.

Naglasio je da je za dostizanje ciljeva održivog razvoja, posebno u vreme pandemije, ključna saradnja svih društvenih aktera.

Kako je saopšteno, tokom prvih meseci ove godine, u okviru Platforme, pod pokroviteljstvom Fondacije Ana i Vlade Divac, a u saradnji sa Fondacijom centar za demokratiju i lokalnim partnerskim organizacijama civilnog društva iz zlatiborskog okruga, sprovedena je i kampanja "Dnevna doza zdravlja".

Tokom kampanje su organizovane različite aktivnosti informisanja javnosti o standardima i kvalitetu zdravstvenog sistema u Srbiji, redovnoj zdravstvenoj zaštiti u uslovima pandemije, uslovima rada u zdravstvu, kao i zdravim životnim navikama koje doprinose jačanju imuniteta i prevenciji bolesti.

Održan je i vebinar sa nacionalnom pokrivenošću kome je prisustvovalo više od 40 predstavnika organizacija civilnog društva, sindikata u oblasti zdravstva i drugih zainteresovanih organizacija i udruženja.

Predavači i sagovornici u kampanji su bili eminentni lekari, medicinski radnici i stručnjaci iz zdravstvenih ustanova svih nivoa nacionalnog i lokalnog sistema zdravstvene zaštite.

Svetski dan zdravlja obeležava se pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije 7. aprila svake godine od 1948.
MarketingNajnovije vesti