Foto: Pixabay
Srbija

UNS: Republičko javno tužilaštvo otvorilo rubriku Bezbednost novinara

Izvor: 
Beta Uto, 21/09/2021 - 16:37Republičko javno tužilaštvo je na svom sajtu otvorilo rubriku "Bezbednost novinara", saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

Tužilaštvo je navelo da 115 zamenika javnih tužilaca čini mrežu kontakt tačaka za brzu reakciju u slučajevima izvršenja krivičnih dela na štetu bezbednosti novinara.

Obaveza hitnog postupanja javnih tužilaca, kada se radi o krivičnim delima izvršenim na štetu bezbednosti novinara, uspostavljena je 22. decembra 2015.

Uvedeno je i vođenje posebne evidencije krivičnih dela izvršenih na štetu novinara u vezi sa poslovima koje obavljaju.

Hitnost u postupanju dodatno je precizirana Obaveznim uputstvom iz 2020. i podrazumeva preduzimanje radnji tužilaštva u rokovima od 24 i 48 časova.

U vremenu od 24 sata prijava mora biti dodeljena u rad postupajućem zameniku tužioca, a u narednih 48 sati oštećeni novinar mora biti pozvan u nadležno javno tužilaštvo radi davanja izjave.

Tužilaštvo je u rubrici "Bezbednost novinara" objavilo Statistički izveštaj o postupanju javnih tužilaštava, od 1. januara 2016. do 31. jula 2021, preneo je UNS.

U tom periodu, tužilaštvo je formiralo 322 predmeta na osnovu krivičnih prijava, odnosno izveštaja o događajima u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti novinara.

Za 140 predmeta odlučeno je da nema krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, dok je u 182 utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo na štetu bezbednosti novinara.

U periodu koji obuhvata izveštaj doneta je 31 osuđujuća presuda, od kojih je 29 pravosnažnih.

Predstavnici tužilaštva obavestili su članove Stalne radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj predstavnike imaju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, novinarska i medijska udruženja, među kojima je UNS, da je na sajtu tužilaštva objavljen odeljak koji se bavi bezbednošću novinara.

 
MarketingNajnovije vesti