Vlada Srbije commons.wikimedia.org
Srbija

Vlada usvojila Predlog zakona o Zaštitniku građana

Izvor: 
RTS Čet, 07/10/2021 - 16:54Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o Zaštitniku građana sa ciljem da se osnaži nezavisnost te institucije u skladu sa međunarodnim standardima, saopšteno je iz Vlade.

Nova zakonska rešenja, kako se navodi u saopštenju, unapređuju odredbe o postupanju Zaštitnika građana u sprovođenju kontrole nad radom organa, u skladu sa nadležnostima koje su utvrđene Ustavom.

Dodaje se da predlog zakona sadrži odredbe koje su u skladu sa odgovarajućim konvencijama koje je ratifikovala Republika Srbija predviđene ratifikacionim dokumentima, odnosno akcionim planovima, a tiču se poslova u domenu Zaštitnika građana.

Članovi vlade usvojili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja čiji je cilj uspostavljanje mehanizama koji treba da unaprede odgovornost i transparentnost u radu organa javne vlasti.

"Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti se daju značajna ovlašćenja koja treba da dovedu do toga da se rešenja iz zakona što adekvatnije primenjuju u praksi", ističe se u saopštenju Vlade.

Dodaje se da se izmenama zakona, takođe, znatno proširuje krug subjekata koji podležu obavezama iz zakona i unapređuje sistem izrade i objavljivanja informatora o radu organa vlasti u skladu sa principom proaktivne transparentnosti koji podrazumeva objavljivanje što većeg broja informacija o radu organa vlasti.

Ističe se da je Vlada usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (pametna brojila) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. Uvođenje pametnnih sistema merenja u energetski sektor jedan je od najvažnijih ciljeva energetske politike Srbije i predstavlja prioritetni zadatak u modernizaciji sistema prenosa i ditribucije električne energije.

"Benefiti koji se očekuju od korišćenja ovakvih brojila i sistema za automatsko daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom su, pored ostalog, smanjenje neovlašćenje potrošnje električne energije, automatizacija očitavanja, smanjenje troškova radne snage, detekcija nestanka napajanja, kvalitetnije planiranje isključenja kod remonta električnih objekata", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je Vlada Srbije donela Odluku o osnivanju Obrazovno-naučnog centra "Ćoška-Rista Stajić" u Vranju.

"Ta ustanova će, između ostalog, delovati kao istinski vezivni i razvojni faktor i povezivati obrazovanja sa privredom, kao i nacionalnim i lokalnim vlastima i institucijama. U uslovima stalno rastućih potreba na tržištu, posebno kada je reč o radnoj snazi, Centar se profiliše kao mesto kontinurianog razvoja talentovanih učenika osnovnih i srednjih i fakulteta u oblasti medicine, hemije, fizike i matematike", navode iz Vlade Srbije.

 
MarketingNajnovije vesti