Srbija

Za 20 godina Srbija će imati 128.000 stanovnika manje

Izvor: 
Tanjug/Blic Sre, 21/10/2020 - 12:31

Broj stanovnika Srbije bi, prema projekcijama Republičkog zavoda za statistiku, u narednih 20 godina mogao da se smanji za oko 128.000.
Kako je objavljeno u statističkom godišnjaku za 2019. godinu, procenjuje se da je Srbija prošle godine imala 6.945.235 stanovnika a projekcije kažu da bi 2040. ukupan broj mogao da iznosi 6.816.430.
 
Projekcije pokazuju i da je za očekivati smanjenje udela radno sposobnog stanovništva, dakle ljudi između 15 i 65 godina, a povećanje udela starijih od 65 godina u ukupnom broju stanovnika. Tako je udeo radno sposobnog stanovništva lane iznosio 65 odsto, a prema projekcijama statističara, za 20 godina bi mogao da se smanji na 61,7 odsto.
 
Projekcije vezane za kretanje broja starijih od 80 godina, pokazuju da je njih u ukupnom broju stanovnika 2019. godine bilo 4,6 odsto, a da bi 2040. mogao da se poveća na 7,4 procenata.
 
Detaljnija statistika
 
Podaci su pokazali da gotovo četvrtina građana živi u Beogradu (24,4 odsto). I svi ostali pokazatelji ukazuju na to da i dalje postoji priličan jaz između severa i juga zemlje.
 
Najviše para prošle godine trošili smo hranu i bezalkoholna pića, a najmanje na zdravlje, kulturu i rekreaciju. Najviše su, kako piše "Blic", zarađivali Beograđani, najmanje na jugu i istoku zemlje. Prosečni mesečni prihodi domaćinstava bili su manji u odnosu na izdatke za ličnu potrošnju: 66.880 naspram 67.099 dinara.
 
Najviše dece do 14 godina živi u Šumadiji, a najmanje u Južnoj i Istočnoj Srbiji. Takođe, najviše starijih od 65 ima u Šumadiji, čak više od 400.000. Muškaci su lane prosečno živeli 73, a žene 78 godina. Vodeći uzroci smrti kod oba pola bili su bolesti sistema krvotoka.
Prema tipu porodice, najviše je bilo bračnih parova sa decom (1.040.177), a odmah iza njih bračnih parova bez dece (600.724). Registrovanih bračnih parova je bilo nešto više od 116.000. Zanimljivo je i da je samohranih majki bilo 291.522, a samohranih očeva 76.435. Najviše majki koje žive same sa mališanima zabeleženo je u Beogradu, a očeva u Vojvodini. Bračnih parova ubedljivo je najviše u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji, a vanbračnih u Vojvodini.
 
U Vojvodini najviše visokoobrazovanih
 
Za Vojvodinu je karakteristično i da ima najveći broj nastanjenih stanova domaćinstava, ali je broj porodica ipak veći u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Vojvodina se u publikaciji pominje i kao region sa najviše sklopljenih brakova (9.726), ali ih je tamo najviše i razvedeno. Na severu Srbije je zabeleženo i najviše ljudi sa višim i visokim obrazovanjem, dok onih bez školske spreme i sa potpuno ili polovično završenom osnovnom školom ubedljivo najviše ima u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji.
 
Prosečna neto zarada lane je bila 54.919 i u odnosu na godinu pre toga veća je za 8,4 odsto. Kao što se i pretpostavljao, najveća prosečna plata bila je u Beogradskom regionu - 68.140. Tu je zabeležen i najveći procenat rasta zaposlenosti, kao i najniža stopa nezaposlenosti. Najmanji rast plata bio je u Vojvodini.
 
U publikaciji se pominju još neki zanimlivi podaci. Recimo, da su da lane izgrađena 24.803 stana, prosečne površine 79,1 kvadratni metar, da smo vozili nešto više od dva miliona automobila, da je najviše turista prespavalo u Šumadiji, da je samo 67,8 odsto domaćinstava priključeno na javni vodovod, a samo 48,2 odsto na javnu kanalizaciju u Južnoj i Istočnoj Srbiji; da je prošle godine u odnosu na 2018. povećan broj goveda i svinja, a smanjen broj ovaca, koza i živine...

MarketingNajnovije vesti