Digitron olovka Foto: pixabay
Srbija

Za kredit od 50.000 evra od početka godine rata skočila za 65 evra zbog rasta euribora

Izvor: 
Danas Sre, 05/10/2022 - 11:00Građani Srbije duguju bankama po osnovu kredita skoro 12 milijardi evra, prema podacima Udruženja banaka za avgust.

Po osnovu stambenih kredita dug bankama iznosi pet milijardi evra.

Ovo je dug za glavnicu, ali ono što ovih dana dužnike više brine su kamate čiji rast je doveo do rasta mesečnih anuiteta .

Velika većina stambenih kredita u Srbiji je indeksirana u evrima i ima varijabilnu kamatnu stopu.

Ovo znači da se kamatna stopa sastoji od marže banke koja bi trebalo da je fiksna i euribora, referentne kamatne stope po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac i ona je promenljiva.

U zavisnosti od roka na koji se pozajmljuju sredstva postoji više stopa euribora, ali naše banke koriste dve, tromesečni i šestomesečni euribor.

Danas je upitao banke kada se kamatne stope kredita usklađuju sa euriborom, odnosno kada se rate kredita povećavaju zbog rasta kamata.

Jedna od banaka koje usklađuju kamatne stope sa tromesečnim euriborom je Rajfajzen banka.

„Banka obavlja usklađivanje kamatne stope sa visinom tromesečnog euribora svakog trećeg meseca. Prvo usklađivanje obavlja se po isteku roka od tri meseca počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakog trećeg meseca. Za obračun kamate se primenjuje vrednost tromesečnog euribora, objavljenog dva radna dana pre dana usklađivanja. Ukoliko usklađivanje pada na dan kada se ne objavljuje vrednost referentne kamatne stope (neradni dan), za vrednost tromesečnog euribora uzima se vrednost koja je objavljena prvog narednog dana“, objašnjavaju u ovoj banci uz komentar da se korisniku kredita nakon usklađivanja kamatne stope dostavlja izmenjeni plan otplate kredita bez naknade.

U slučaju šestomesečnog euribora, kao što je slučaj u Erste banci, za sve korisnike ovih kredita usklađivanje kamatnih stopa se obavlja dva puta godišnje.

„Važno je napomenemo da sve što se dešava u međuvremenu, bilo da se radi o rastu ili padu vrednosti euribora, ni na koji način ne utiče na visinu mesečne rate kredita iskazane u evrima“, napominju u ovoj banci.

Dakle, ukoliko je promenljivi deo kamatne stope tromesečni euribor onda se kamate usklađuju na tri meseca, a ukoliko je reperna kamatna stopa šestomesečni euribor onda se kamate menjaju na šest meseci.

U međuvremenu rate kredita ne bi smele da se menjaju.

U Rajfajzen banci ističu da kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, nisu menjali visinu marže.

„U skladu sa rastom referentne vrednosti euribora, došlo je do povećanja kamatne stope, a ujedno i do povećanja mesečnog anuiteta.

Vrednost tromesečnog euribora povećala se sa -0,554 odsto 30. januara 2022. godine na 1,193 odsto 30. septembra 2022. Tako se nominalna kamatna stopa povećala za 1,75 odsto u tom periodu“, objašnjavaju u Rajfajzenu.

Konkretno to za klijente znači povećanje rate kredita. To je posebno izraženo kod dugoročnih, pre svega stambenih kredita koje karakteriše veliki iznos pozajmice.

U Erste banci su izračunali da je od početka godine šestomesečni euribor povećan za 2,346 procentna poena, pri čemu je od jula vrednost ovog euribora pozitivna prvi put od novembra 2015. godine.

„Na primer, početkom godine klijentu bi za iznos kredita od 50.000 evra sa rokom otplate od 360 meseci anuitet iznosio oko 194 evra, dok trenutno anuitet iznosi 259 evra“, kažu u ovoj banci.

Stručnjaci Rajfajzen banke očekuju da će Evropska centralna banka (ECB) podići referentnu kamatu stopu na 2,5 odsto do kraja godine, a tromesečni euribor će posledično porasti na nivo od 2,25 odsto.

„I pored visoke inflacije, očekujemo međutim da će ciklus rasta kamatnih stopa biti završen do kraja prvog kvartala 2023. godine zbog očekivanja da bi evrozona ili bar neke njene članice mogle ući u recesiju u prvom delu 2023. godine. Dakle, ovaj ciklus rasta kamatih stopa trebalo bi da bude mnogo manje dinamičan u odnosu na period globalne finansijske krize 2009. godine kada je 3M euribor dostigao nivo od pet odsto“, ocenjuju u ovoj banci.

Jedna od mera zaštite od promena kamatne stope je kredit sa fiksnom kamatnom stopom.

Ovi krediti u startu nose nesto višu kamatnu stopu, ali se itekako isplate u slučaju turbulencija na finansijskim tržištima.

Na primer, ako je efektivna kamatna stopa za stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom oko tri do 3,5 odsto, za kredit sa fiksnom kamatnom stopom EKS iznosi preko 5,6 odsto.

Kako objašnjavaju u Erste banci fiksna kamatna stopa podrazumeva da klijent tokom celog perioda otplate kredita ima istu visinu anuiteta.

„Interesovanje za kredite sa fiksnom kamatnom stopom značajno raste od početka ove godine, imajući u vidu geopolitičku situaciju koja utiče na rast inflacije i pokušaj centralnih banaka da je suzbiju tako što povećavaju referentne kamatne stope. Stoga je sasvim očekivano što se građani u ovom trenutku češće opredeljuju za kredite sa fiksnom kamatnom stopom“, kažu u ovoj banci.
MarketingNajnovije vesti