Žena Foto: pxhere
Srbija

Žene višestruko diskriminisane - starije ne mogu ni da dobiju kredit, ni da uplate putno osiguranje

Izvor: 
RTS Čet, 18/11/2021 - 13:51Iako nesumnjivo postoji u društvu, diskriminaciju je teško dokazati jer se često dešava bez svedoka. Mnogi slučajevi tako nemaju pravedni epilog. U Srbiji su sprovedena situaciona testiranja s ciljem da se ukaže na skrivenu diskriminaciju marginalizovanih grupa žena - žena sa invaliditetom, starijih žena i Romkinja. Na taj način dokazana je diskriminacija u pristupu bankarskim kreditima, u uslugama putnog zdravstvenog osiguranja, kao i u pristupu javnim ustanovama za žene sa invaliditetom.

Predsednica udruženja "Amiti" Nadežda Satarić objašnjava da je to udruženje sprovelo istraživanje o diskriminaciji marginalizovanih grupa žena - žene sa invaliditetom, starije žene i Romkinje.

"Uspeli smo da dokažemo da postoji diskriminacija prema starijim ženama u pristupu uslugama putnog zdravstvenog osiguranja, u pristupu bankarskim kreditima, kao i diskriminacija kod žena sa invaliditetom u pristupu javnim ustanovama - zbog fizičkih i arhitektonskih barijera", rekla je Satarić.

Dodaje i da istraživanjem nisu uspeli da potvrde diskriminaciju Romkinja pri zapošljavanju i rentiranju stanova.

Budući da je diskriminaciju teško dokazati jer se često dešava bez svedoka, situaciona istraživanja omogućavaju da se na lakši način dođe do pravednog epiloga.

"Osoba koja je bila u toj prilici kasnije se priseća šta i kako je bilo i naravno ne može tačno ni da ispriča. U ovom slučaju mi pripremamo ženu, u ovom slučaju stariju ženu, kojoj trebaju određene usluge i naravno koja pristane da učestvuje u testiranju jer ona mora da vodi računa i kako će postaviti pitanja, kako će nastupiti u određenoj ustanovi ili službi, da zapamti sve što joj je odgovorilo službeno lice, i čim izađe da to sve lepo zapiše u zapisnik, da se priseti svega što je bilo i kasnije da se, ako bude potrebno, identifikuje ako poverenica za ravnopravnost vodi parnicu, tj. da učestvuje u tome", rekla je Satarić.

Ističe da je ovakvo testiranje najpouzdanije i najsigurnije, te da donosi dokaze koji su vrlo relevantni. Testerke, objašnjava, nisu glumice, jer to u ovakvim slučajevima nije ni potrebno.

Poteškoće za dokazivanje diskriminacije pri zapošljavanju

Organizacija "Amiti" se, dodaje Satarić, dugo godina bavi pravima starijih žena i uopšte starijih osoba, te su polja diskriminacije već poznata. 

Objašnjava i zašto se istraživanje ne bavi nekim od njih, kao što je diskriminacija žena starijih od 55 godina koje se nalaze na tržištu rada - iako je tu, naglašava, najveći rodni jaz. Zapošljavanje muškaraca iz te starosne grupe veće je za 20 odsto.

"Mi poznajemo nezaposlenu ženu sa tržišta rada koja ima 60 godina, koja ima 28 godina radnog staža sa srednjom školskom spremom, koja je na tržištu rada već desetak godina i koja je konkurisala, kako ona kaže, preko 80 puta a da je niko nije ni pozvao na razgovor. Ona je prvobitno prihvatila da učestvuje. Onda smo morali da pronađemo drugu, koja je mlađa, ispod 40 godina, istih kvalifikacija i sa prethodnim iskustvom, da i ona konkuriše. Da vidimo prvo da li će pozvati obe", kaže Satarić.

Međutim, testerka je na kraju odustala zbog toga što bi, ukoliko dođe do svedočenja, sutradan bila prokužena u celom gradu, zbog čega ne bi mogla ni da dobije posao.

Objašnjava da je zato jednostavnije bilo da se testira diskriminacija u pristupu bankarskim uslugama i putnom zdravstvenom osiguranju, jer je tu potrebna samo jedna osoba.

"Otišla je gospođa kojoj je inače i trebao kredit, da pita tamo. Ima 81 godinu, solidnu penziju, ima sve što treba, ima bonitet i mogućnost da vrati to. Informacija je bila od službenika - gospođo, vi ne možete da dobijete kredit. Zašto - kad imam već penziju, imam stan, ko bi mi bio garant, supruga. Odgovor je - Gospođo, vi ste stari, dajemo kredite samo osobama do 79 godine. Dakle, priča je tu završena, godine starosti su razlog", objašnjava Satarić.

Ističe da svi izveštaji poverenice za ravnopravnost od 2010. godine govore da je najviše pritužbi na diskriminaciju upravo Romkinja, osoba sa invaliditetom i starijih žena.

"Mi smo dokazali da postoji diskriminacija kod starijih žena a naravno i kod starijih muškaraca i kod korišćenja bankarskih kredita i putnog osiguranja. Žena koja ima 76 godina ne može da dobije osiguranje bez obzira na to što je zdrava, prava... Ne može ni tamo gde je granica za osiguranje 80 godina, zato što njen muž ima 82 godine a treba da idu zajedno", kaže Satarić.

Ističe da su prijave poslali poverenici, te da će ona pokrenuti proceduru i, kako se očekuje, napisati preporuke ovim ustanovama, tj. osiguravajućim kućama da promene svoje politike i prakse, da druge starije žene i stariji muškarci ne dolaze u situciju da budu diskriminisani.
MarketingNajnovije vesti