Foto: Aktron / Wikimedia Commons
Vojvodina

APV: U novom budžetu obezbeđena sredstva za otvaranje Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beloj Crkvi

Izvor: 
013info Sre, 01/12/2021 - 13:56Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, koji je danas usvojila Pokrajinska vlada, obim pokrajinskog budžeta utvrđuje se u visini od 88,4 milijarde dinara.

Predloženi budžet za 2022. godinu veći je za 13,2 milijarde dinara, odnosno za 17,6 odsto, u odnosu na prošlogodišnji.

Fiskalni deficit projektovan je u iznosu od 7,3 milijarde  dinara, ili 9,1 odsto ukupnih prihoda.

Kapitalni deo budžeta iznosi 23,6 milijardi dinara, odnosno  26,7 odsto ukupnog obima budžeta.

U budžetskoj 2022. godini planirana su nova ulaganja za unapređenje energetske efikasnosti objekata javne namene, rekonstrukciju i promenu namene objekata za potrebe Muzeja 20 21, te za uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu. Biće ulagano u rekonstrukciju postrojenja za proizvodnju pijaće vode u Beočinu i Odžacima, te za izgradnju postrojenja u opštini Temerin. Planirana je izgradnja fiskulturne sale za potrebe Gimnazije „Laza Kostić“ u Novom Sadu, kao i izgradnja sportske hale u Novom Kneževcu.

Predviđena su izdvajanja za važne započete projekte kao što su izgradnja Kamenice 3 sa PET centrom, dalje jačanje zdravstvene infrastrukture, automatizacija sistema odbrane od grada za radarske centre „Samoš“ i „Bajša“.

U novoj budžetskoj godini planirana su i sredstva za  infrastrukturno opremanje sedam industrijskih zona u AP Vojvodini, kao i za integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima.  

Sredstva su obezbeđena i za nastavak mera pronatalitetne populacione politike, za učešće u finansiranju izgradnje zgrade za socijalno stanovanje u opštini Bač, te za regresiranje prevoza učenika i studenata.

U novom budžetu obezbeđena su sredstva za novoosnovani Kreativni centar „Hertelendi–Bajić” u Bočaru, kao i za otvaranje Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beloj Crkvi.

Nastaviće se i sufinansiranje projekata podržanih od strane Evropske unije i to u dvostruko većem obimu nego 2021. godine.

Servisiranje duga  iznosi 1,2  milijarde dinara, što je oko 650 miliona dinara manje zahvaljujući prevremenoj otplati duga koja je realizovana ove godine.

Ako se analizira kretanje poreskih prihoda budžeta AP Vojvodine u prethodnih pet godina, uočljivo je njihovo dvostruko povećanje sa 11,13 odsto na 22,22 odsto. To je svakako posledica povećanja zaposlenosti, rasta zarada i profitabilnosti privrede.
MarketingNajnovije vesti