Radnici Foto: needpix
Vojvodina

Raspisani konkursi u Vojvodini: Poslodavcima novac za zapošljavanje novih radnika, subvencije i za samozapošljavanje

Izvor: 
021.rs Sre, 05/05/2021 - 11:37Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih građana u Vojvodini, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Dodeljuje se ukupno 22 miliona dinara, u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara po nezaposlenom, a poslodavci mogu da podnesu po jedan zahtev za dodelu subvencije.
 
Poslodavci koji će imati priliku da dobiju subvenciju moraju da ispunjavaju uslove: da imaju sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu u Vojvodini, da su privatnici, da su registrovani najmanje šest meseci pre datuma podnošenja prijave, da u poslednja tri meseca nisu smanjivali broj zaposlenih na neodređeno, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno, odlazak u penziju...).
 
Poslodavac mora da uredno izmiruje sve obaveze po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za zaposlene, te da poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana u blokadi.
 
Nezaposleni su sa evidencije NSZ i ne smeju da budu u radnom odnosu na neodređeno kod podnosioca zahteva ili povezanog lica najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva. Poslodavac mora da ima izmirene ugovorne i druge obaveze prema Sekretarijatu ili drugim davaocima sredstava za iste ili druge programe zapošljavanja, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko ih redovno izmiruje i mora da bude u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj godini, kao i u prethodne dve fiskalne godine.
 
Rangiranje preduzetnika biće na osnovu podnetog biznis plana i delatnosti. Ugovori će biti sklopljeni u roku od mesec dana od dana donošenja odluke o dodeli subvencija.
 
Rok za podnošenje prijava je 20. maj, a sve dodatne informacije i potrebni obrasci nalaze se OVDE.
 
Javni poziv i za subvencije za samozapošljavanje
 
Sekretarijat za privredu i turizam danas je raspisao i konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje, u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara.
 
Reč je o jednokratnim iznosima od 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom. 
 
Pravo za učešće imaju nezaposleni, na evidenciji NSZ i koji su završili obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke NSZ ili druge odgovarajuće organizacije.
 
Rangiranje će se obavljati na osnovu podnetog biznis plana i delatnosti koju će građanin obavljati. Rok za podnošenje prijave je 20. maj, a svi detalji nalaze se OVDE.MarketingNajnovije vesti