Novac
Vojvodina

U Vojvodini 1,84 miliona stanovnika, a prosečna plata 57.000

Izvor: 
Dnevnik.rs Pon, 25/10/2021 - 09:24Naša zemlja je sredinom prošle godine imala blizu 6,9 miliona stanovnika, odnosno 6.899.126. Manje se rađalo, a više umiralo jer je stopa prirodnog priraštaja bila 8,9 odsto, a stopa mortaliteta 16,9 odsto. 

Prosečna starost stanovništva iznosila je 43,4 godine.

Životni vek u 2020. godini za muškarce je bio 71,4 godine, a za žene 77,2 godine. Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta bila je 28,8 godina.

U Regionu Vojvodine bilo je više žena nego muškaraca, 943.037 naprema 897.815, to jest 1.840.852 stanovnika. Tokom prošle godine sklopljeno je u Regionu Vojvodine 6.009 brakova, a razvedeno 2.758 bračnih zajednica.

Podatke je objavio Republički zavod za statistiku u godišnjoj publikaciji „Regioni u Republici Srbiji“, koja predstavlja pregled najvažnijih regionalnih statističkih pokazatelja i prikazuje ekonomsku i društvenu razvijenost zemlje

Izračunato je da je prosečna domaća bruto zarada prošle godine iznosila 82 984 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 60 073 dinara. U odnosu na 2019. godinu, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 9,5 osto, a realno za 7,8 odsto, dok je prosečna neto zarada porasla za 9,4 odsto nominalno i za 7,7 odsto realno.

Posmatrano po regionima, najviša prosečna neto zarada ostvarena je u Beogradskom regionu - 74 311 dinara bruto, što je za 9,1odsto nominalno više u odnosu na 2019. godinu, navedeno je u publikaciji.

U našoj Pokrajini prosečna bruto plata bila je malo niža u odnosu na Beogradski region 70.070 dinara, a kada se oduzmu doprinosi i porezi, bila je lane 57. 186 dinara.

Prošle godine imali smo 2.215.475 zaposlenih i u odnosu na 2019. godinu to je malo povećanje, svega 1,9 odsto. Ohrabruje što je zabeleženo povećanje zaposlenosti u svim regionima.

Prihodi i rashodi

U našoj zemlji u 2019.godini prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 66.880 dinara i bili su viši za 4,1 odsto nominalno.

Uporedo s tim podatkom, naveden je i podatak o izdacima ,koji su bili 2019. godine 67.099 dinara i u odnosu na 2018. godinu, viši su za 4,9 odsto nominalno. Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imaju prihodi ostvareni od plate u redovnom radnom odnosu - 49,3 odsto, zatim penzije – 32,3odsto, potom dolaze prihodi od poljoprivrede, lova i ribolova – 4,4 odsto, naturalnoj potrošnji – 3,3 odsto, prihod zarađen van radnog odnosa – 2,8 odsto ,primanja od socijalnog osiguranja – 2,7 odsto, a 5,2 odsto su prihodi iz ostalih izvora. Regioni Vojvodine i Beograda imali su iste troškove za stanovanje, vodu, struju i gas 16,8 odsto od ukupnih izdataka, dok je u drugim delovima ta stavka činila 16,5 odsto troškova.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa zaposlenosti u 2020. godini iznosila je 49,1 odsto, pri čemu je najviša zabeležena stopa zaposlenosti u Beogradskom regionu (51,3 odsto).

Iza ovog regiona odmah dolazi region Vojvodine, gde je zaposlenosti izmerena na 48,5 odsto, stopa neaktivnosti 47,6 odsto, dok se stopa nezaposlenosti kretala od 7,6 odsto .I u drugim ekonomskim pokazateljima naša Pokrajina je odmah iza Beogradskog regiona.

U Vojvodini je radilo 562. 900 lica, a od tog broja kod pravnih lica bilo je zaposlenih najviše - 446,600 radnika,kod preduzetnika i onih koji samostalno obavljaju delatnost bilo je 97.300 radnika, a registrovanih individualnih poljoprivrednika 19.000. U pogledu bruto domaćeg proizvoda, 2019.godine učešće Vojvodine je na drugom mestu i iznosi 26,5 odsto, dok je vodeći u tome Beogradski region sa 41,7 odsto. Beogradski region, sa 1.332.000 dinara BDP-a po stanovniku, ima za 70,8 odsto veći per capita iznos u odnosu na republički nivo. U regionu Vojvodine bruto domaći proizvod bio je 1.188.022 dinara po stanovniku.
MarketingNajnovije vesti